logo

PXL Consulting

FLYGFOTOGRAFERING

Flygfotografering för lantbruk/skogsbruk/mäklarsyften. Med 20 års modellflygande i bagaget och därtill mer än 10 års forskarerfarenhet av att använda bilder i mätsyfte kan PXL erbjuda resultat som ger värde i verksamheten. Oavsett om det gäller att få en överblick av vindfällor, utsäde eller fotografera en villatomt för försäljning, erbjuds professionell service och rapportering.

MATERIAL- OCH HAVERIUNDERSÖKNINGAR

Med en doktorstitel från Chalmers inom sprickpropagering i jetmotorer och därtill flerårig erfarenhet av materialutveckling och haveriundersökning för rullager i allt mellan små kompressorer och stora vindkraftverk, erbjuds gedigen kompetens och öga för lösningar. Framförallt erbjuds nyckeln till att koppla samman resultat från avancerade mikroskopiska undersökningar till komponentens/systemets makroskopiska egenskaper i led att förstå prestandan, eller bristen av densamma.

Konsultationen kan ske som fristående uppdrag och även som anställd konsult integrerad i er verksamhet.