logo

Kontakt / om

PXL Consulting drivs av Leif Viskari och verksamheten baserar sig på hans specialistkunskaper och erfarenheter med bilden som tekniskt verktyg.

Leif byggde på sin maskiningenjörsexamen genom att erhålla titeln teknologie doktor från Chalmers Tekniska Högskola 2011. Forskningsprojektet undersökte högtemperaturssprickpropagering, där avancerade mikrostrukturella studier med bland annat elektronmikroskop (SEM, TEM, FIB-SEM) och atomsondstomografi (APT) gav ökad förståelse för syrets inverkan på propageringsmekanismerna.

Ytterligare akademisk forskning väntade som PostDoc på University of Sydney, denna gång inriktat på att fördjupa förståelsen för klusterhärdning av aluminiumlegering med hjälp av mikrostrukturella studier på atomär nivå genom APT.

Under sina 4½ år på SKF var Leif djupt involverad i materialutveckling och högprofilerade haveriundersökningar. Kombinationen av maskiningenjörsexamen och specialistkunskaperna som teknologie doktor i materialvetenskap gav en stark grund till att förstå hur de mikroskopiska detaljerna i materialet kunde påverka den makroskopiska komponentprestandan. Framförallt var effekten av miljöpåverkan, korrosion, ett område som Leif fördjupade sig inom via ett forskningssamarbete och forskaranställning på Chalmers under två års tid, parallelt med arbetet på SKF. Vidare bedrevs omfattande kvalitetsarbete och projektledning inom dessa områden.

Efter åren på SKF startade Leif PXL Consulting som sidoprojekt, samtidigt som han växlade spår på sin anställning till att arbeta med försäljning av vetenskaplig utrustning i Norden, vilket gett ökad förståelse för såväl undersökningsmetoderna som applikationerna.

Välkommen med din förfrågan, beställning, eller andra ärenden via uppgifterna nedan:

Telefon: 070-99 66 890 (Leif Viskari, PhD)

E-post: leif@pxlfoto.se

Företaget har F-skatt.

PXL Consulting är registrerat bolagsnamn.